Skip to page content

Cwyno am CCAUC

Mae CCAUC wedi ymrwymo i weithio mewn ffordd agored ac atebol, ac i ymateb mewn ffordd gadarnhaol i unrhyw gwynion drwy wella gweithdrefnau, cywiro camgymeriadau a dysgu trwy brofiad.

Rhagwelir y gellir datrys y rhan fwyaf o gwynion gan yr aelod o’r staff sy’n gyfrifol am gyflwyno’r gwasanaeth. Fodd bynnag, fe all fod sefyllfaoedd lle nad yw hyn yn bosibl a dan yr amgylchiadau hyn hoffai’r Cyngor gael y cyfle i unioni materion cyn ystyried unrhyw rwymedi neu gam gweithredu. Mae’r gweithdrefnau hyn yn nodi sut y byddwn yn ceisio datrys cwynion o’r fath.

Polisi Cwynion

Ffurflen gwyno

Skip to top of page or to page menu