Skip to page content

Caffael

Mae ein swyddogaeth gaffael yn darparu arbenigedd caffael i’n staff ac i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Mae’n codi proffil caffael yn fewnol ac o fewn y sector AU. Hefyd, mae'n cyfleu polisïau Llywodraeth Cymru i randdeiliaid yn y sector AU, ac eraill.

Mae’r swyddogaeth gaffael o fewn CCAUC yn:
  • cefnogi gweithgareddau caffael CCAUC i sicrhau y ceir gwerth am arian pan fydd yn prynu ei nwyddau, gwasanaethau a gwaith ei hun, ac y dilynir yr arfer gorau ym maes caffael bob amser
  • gweithio gyda’r sector AU i hybu ac i roi cyngor ar yr arferion caffael gorau

Mae'r dogfennau yn Saesneg yn unig.

Polisi caffael a rôl gaffael CCAUC

Gweithdrefnau caffael llawn CCAUC

Polisi Caffael ac Egwyddorion Arweiniol Llywodraeth Cymru

Mae CCAUC wedi mabwysiadu Polisi Caffael Llywodraeth Cymru a 10 egwyddor polisi.

Polisi Caffael Llywodraeth Cymru a 10 egwyddor polisi

Skip to top of page or to page menu