Skip to page content

Polisïau mewnol

Mae gan CCAUC amrywiaeth o bolisïau mewnol sy’n dylanwadu ar ein gweithgareddau pob dydd.

Mae rhai polisïau fel y Cynllun Iaith Gymraeg a Diogelwch Gwybodaeth yn effeithio ar y ffordd y gweithiwn.  Mae eraill, megis polisïau cyflogaeth a chydraddoldeb ac amrywiaeth, yn cefnogi staff.

Cliciwch y tabiau perthnasol ar y chwith i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu