Skip to page content

Diogelwch gwybodaeth

Mae CCAUC wedi cadw ei achrediad yn erbyn y Safon System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth ISO 27001 ers sicrhau ardystiad ym mis Medi 2007.

Ym mis Ebrill 2015, cafodd CCAUC ei achredu’n llwyddiannus mewn perthynas â safon ddiwygiedig 27001:2013 y Sefydliad Safoni Rhyngwladol.

Crynodeb o'n Polisi Diogelwch Gwybodaeth (Saesneg yn unig)

I gael copi llawn o'n Polisi Diogelwch Gwybodaeth, e-bostiwch info@hefcw.ac.uk  

Skip to top of page or to page menu