Skip to page content

Rheoli Gwybodaeth

Mae CCAUC yn cydnabod mor bwysig yw cynnal a rheoli ei wybodaeth mewn ffordd effeithlon ac effeithiol, er mwyn sicrhau bod ganddo gofnodion hanfodol at ddefnydd gweithredol, tystiolaeth a gwybodaeth gorfforaethol fanwl sy'n tanategu'r gwaith o lunio polisïau, a thystiolaeth ddigonol ar gyfer atebolrwydd.

Mae CCAUC yn ymrwymedig i ddogfennu ei weithgareddau busnes gyda chofnodion sy'n gyflawn, yn ddilys, yn ddiogel ac yn hygyrch, a bydd yn rheoli'r holl wybodaeth yn unol â gofynion deddfwriaethol drwy gydol eu cylch oes, o'r cam cynllunio a chreu hyd at gael gwared arnynt.

Fframwaith Rheoli Gwybodaeth

 
Skip to top of page or to page menu