Skip to page content

Iechyd a diogelwch

Mae CCAUC yn ymrwymedig i sicrhau bod Iechyd a Diogelwch yn y sefydliad yn cael ei reoli i’r safonau uchaf, gan adlewyrchu’r arferion gorau posibl a ddisgwylir gan sefydliad yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Her Iechyd Cymru wedi dyfarnu ardystiad Efydd i CCAUC i gydnabod ei lwyddiant o ran iechyd a lles yn y gweithle.

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Gwarchod Rhag Tân

Skip to top of page or to page menu