Skip to page content

Cyllid

Rheolai dîm cyllid HEFCW daliadau cyllido i’r sefydliadau addysg uwch, cyrff cysylltiol a materion mewnol perthnasol gan gynnwys taliadau i gyflenwyr.

Gosodir arweiniad ar lywodraethu gweithredoedd cysylltiedig â chyllid o fewn HEFCW yn y Rheoliadau Ariannol. (Mae'r dogfennau ar gael yn Saesneg yn unig.)

Rheoliadau Ariannol

Dogfen Fframwaith

Datganiad polisi twyll a llwgrwobrwyo

Cynllun ymateb twyll a llwgrwobrwyo CCAUC

Skip to top of page or to page menu