Skip to page content

Gwarchod data

Mae Deddf Gwarchod Data 2018 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rheoli sut y gall CCAUC gael, cadw, defnyddio a datgelu gwybodaeth yn ymwneud ag unigolion.

Hysbysiad Preifatrwydd CCAUC

Cysylltu â'r Swyddog Diogelu Data

Alison Haggett yw Swyddog Diogelu Data CCAUC a dylid cyfeirio pob ymholiad gwarchod data ati.

Alison Haggett
Pennaeth Systemau Gwybodaeth a Chyfleusterau
CCAUC
Tŷ Afon
Ffordd Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

Ffôn: 029 2085 9650

info@hefcw.ac.uk

Skip to top of page or to page menu