Skip to page content

Rheoli datgelu data

Mae rheoli datgelu data’n ddulliau a ddefnyddir gyda data cyfun er mwyn atal y posibilrwydd o ddatgelu gwybodaeth am unigolion. Mae CCAUC wedi mabwysiadu methodoleg rheoli datgelu data’n seiliedig ar fethodoleg crynhoi safonol Gwasanaethau HESA.

Mae’r holl staff ac ymgynghorwyr a gyflogir gan CCAUC ar brosiectau sy’n cynnwys data unigol a’r rhai sy’n derbyn data unigol gan CCAUC drwy gyfrwng cytundebau rhannu data’n gyfrifol am sicrhau bod y fethodoleg rheoli datgelu data wedi cael ei gweithredu’n briodol gyda data cyfun perthnasol i unigolion mewn unrhyw ddata maent yn ei rannu’n allanol.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

 
Skip to top of page or to page menu