Skip to page content

Adroddiadau cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi adolygu ein dogfennau cydraddoldeb yn unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.

Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol CCAUC yn cwmpasu'r cyfnod rhwng Ebrill 2016 ac Ebrill 2020. Mae'n nodi ein cynlluniau ar gyfer cyflawni cyfrifoldebau statudol CCAUC mewn perthynas â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol CCAUC

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol CCAUC 2016-17

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu