Skip to page content

Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn CCAUC

Mae CCAUC yn ymdrechu i fod yn ddewis deniadol fel cyflogwr. Rydym yn mynd ati i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein gweithle ac mae gennym nifer o bolisïau yn eu lle i gefnogi hyn.

  • Rydym yn cydymffurfio â’n Cynllun Cydraddoldeb ac mae ein Hadroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb yn nodi’r hyn yr ydym wedi’i wneud a datblygiadau yn y maes.
  • Byddwn yn monitro data cydraddoldeb mewn perthynas â staff ac ymgeiswyr ac yn darparu ystadegau ar hyn.
  • Rydym wedi cael ein hachredu gan y safon Hyderus o Ran Anabledd sy’n golygu bod gennym agwedd gadarnhaol at bobl anabl a’n bod wedi ymrwymo i’w cyflogi.
  • Rydym yn aelod o Rwydwaith Cydraddoldeb De-Ddwyrain Cymru (SEWEN).
Skip to top of page or to page menu