Skip to page content
This is a placeholder image

Amdanom ni

Mae CCAUC yn rheoleiddio lefelau ffïoedd mewn darparwr addysg uwch, yn sicrhau bod fframwaith ar waith i asesu ansawdd addysg uwch, ac yn craffu ar  berfformiad darparwr dynodedig. Rydym hefyd yn dosbarthu adnoddau i addysg uwch (AU) a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. Defnyddiwn gyllid a dderbyniwn gan Lywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau dysgu ac ymchwil AU o’r radd flaenaf, cynyddu i’r eithaf gyfraniad AU i ddiwylliant, cymdeithas ac economi Cymru

Yn yr adran hon, byddwch yn darganfod gwybodaeth am:
  • pwy ydym a beth yr ydym yn ei wneud
  • y safonau gwasanaeth y gallwch eu disgwyl gennym
  • cyfleoedd am swyddi
  • manylion cysylltu’r staff
  • ein hymrwymiadau cydraddoldeb ac amrywiaeth ac ymrwymiadau eraill fel cyflogwr
  • polisïau mewnol
  • sut i gyrchu gwybodaeth CCAUC
Skip to top of page or to page menu