Skip to page content

Hyfforddi i fod yn athro

Gellir hyfforddi fel athro cynradd neu uwchradd ar gyrsiau israddedig neu TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion) mewn sawl sefydliad yng Nghymru. Ceir hefyd gyrsiau byr i helpu i baratoi pobl ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon neu i helpu cyn-athrawon i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth.

Gellir gweld y wybodaeth ddiweddaraf am gyrsiau a llwybrau i addysgu ar wefan Hyfforddiant ac Addysg Athrawon yng Nghymru. Rhaid i sefydliadau sy’n darparu Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) gael eu hachredu. Ar gyfer unrhyw ddarpariaeth a gynigir o fis Medi 2019 ymlaen, bydd yr achredu’n cael ei reoleiddio gan y Cyngor Gweithlu Addysg drwy ei Fwrdd Achredu AGA. Bydd darpariaeth AGA yn cael ei chyflwyno gan y canlynol:

  • Yr Athrofa ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • CaBan (sy’n cynnwys Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caer)
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae gwybodaeth lawn a diweddar am gyrsiau a llwybrau at addysgu yng Nghymru ar gael ar wefan Darganfod Addysgu.

Gwybodaeth berfformiad am HCA

Bydd Estyn (Swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi yng Nghymru) yn arolygu’r ddarpariaeth HCA yng Nghymru i sicrhau ei ansawdd a’i bod yn cydymffurfio â’r gofynion ar gyfer HCA. Gellir gweld copïau o adroddiadau arolygu ar wefan Estyn.

Cymorth ariannol

Fel athro dan hyfforddiant bydd cymorth ariannol a chymorth arall ar gael i chi o sawl ffynhonnell yn ystod eich cwrs.

Gwybodaeth bellach ar wefannau UCAS a Cyllid Myfyrwyr Cymru

Skip to top of page or to page menu