Skip to page content

Astudio yng Nghymru

Mae prifysgolion yng Nghymru’n cynnig ystod o gyrsiau addas ar gyfer dysgwyr ar sawl lefel:

  • graddau sylfaen, sydd wedi eu cyfuno â dysgu yn y gweithle
  • tystysgrifau, neu dystysgrifau gradd a diplomâu
  • Prentisiaethau Gradd
  • graddau baglor rhan amser ac amser llawn ar gyfer israddedigion
  • graddau ymchwil neu raddau meistri a addysgwyd
  • tystysgrifau ôl-raddedig a diplomâu
  • doethuriaethau
  • addysg i oedolion ac addysg barhaus

Yn ogystal, cynnigir nifer o gyrsiau addysg uwch (AU) mewn rhai colegau addysg bellach.

Yn y flwyddyn academaidd 2017/18, roedd mwy na 129,000 wedi ymrestru ar gyrsiau AU yng Nghymru, ac o’r rhain roedd tua 26% yn rhan-amser, ac mae’r sector AU yng Nghymru’n croesawu tua 21,000 o fyfyrwyr tramor bob blwyddyn.

Llyfryn Astudio yng Nghymru y Cyngor Prydeinig: 'Raw Energy, Pure Talent'

Skip to top of page or to page menu