Skip to page content

Cymorth ariannol a chymorth arall i fyfyrwyr

Mae ffioedd a chymorth ariannol yn wahanol ym mhob gwlad o'r DU, ac nid yw'r Cyngor Cyllido yn cynnig bwrsariau na grantiau i fyfyrwyr neu brosiectau yn uniongyrchol. Gosodai Cymru derfyn uchaf ar becynnau ariannol i fyfyrwyr o Gymru, gweddill y DU, yr Undeb Ewropeaidd a gweddill y byd.

Rheoleiddiwn gynlluniau ariannol y darparwyr AU sy'n crynhoi'r bwrsariaethau ac ysgoloriaethau a gynnigwyd gan y sefydliadau drwy'r cyllid ychwanegol a gasglir drwy godi ffioedd dysgu. Gwelir dolenni i'r cynlluniau ffioedd cyfredol ar y dudalen Ffioedd i fyfyrwyr llawn-amser israddedig.

Ffynonellau gwybodaeth ynghylch a chyllid i fyfyrwyr:

Myfyrwyr o Gymru sy'n astudio'n unrhyw le yn y DU: Cyllid Myfyrwyr Cymru


Myfyrwyr o Loegr sy'n astudio'n unrhyw le yn y DU: Directgov

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon sy'n astudio'n unrhyw le yn y DU: Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon


Myfyrwyr o'r Alban sy'n astudio'n unrhyw le yn y DU: Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban


Myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd: Directgov

Myfyrwyr Rhyngwladol: Cyngor y DU ar gyfer materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA)


Myfyrwyr anabl o Gymru: Cyllid Myfyrwyr Cymru

Myfyrwyr anabl o Loegr a gwybodaeth gyffredinol yngylch a'r lwfans myfyrwyr anabl: Directgov


Myfyrwyr ôl-raddedig

Skip to top of page or to page menu