Skip to page content

Dangosyddion Perfformiad y DU

Cyhoeddir dangosyddion perfformiad y DU bob blwyddyn gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ar ran y pedwar cyngor cyllido addysg uwch.

Dangosyddion Perfformiad mewn Addysg Uwch yn y DU 2018/19
Yn 2018/19:
  • Myfyrwyr o ysgolion neu golegau gwladol. Roedd 92.2% o’r rhai a dderbyniwyd ar gwrs gradd amser llawn mewn sefydliadau addysg uwch (SAUau) yng Nghymru yn 2018/19 yn dod o ysgolion neu golegau gwladol (2017/18: 92.2%). Mae hyn yn parhau i fod yn uwch na’r ganran ar gyfer y DU gyfan, sef 90.2%.
  • Myfyrwyr o gymdogaethau cyfranogiad isel. Roedd 13.8% (2017/18: 13.9%) o’r myfyrwyr ifanc a dderbyniwyd ar gwrs gradd amser llawn mewn sefydliadau addygs uwch (SAUau) yng Nghymru yn 2018/19 o gymdogaethau cyfranogiad isel (POLAR4). Mae hyn yn parhau i fod yn uwch na’r ffigur ar gyfer y DU (ac eithrio’r Alban), sef 11.6%.
  • Myfyrwyr aeddfed. Roedd 14.4% o’r myfyrwyr aeddfed a dderbyniwyd ar gwrs gradd amser llawn mewn SAUau yng Nghymru yn 2018/19 heb unrhyw brofiad blaenorol o addysg uwch (AU) ac yn dod o gymdogaeth cyfranogiad isel (2017/18: 15.1%). Mae hyn yn parhau i fod yn uwch na’r gyfran ar gyfer y DU yn ei chyfanrwydd (ac eithrio’r Alban), sef 11.6%.
  • Myfyrwyr ifanc rhan-amser heb unrhyw brofiad AU blaenorol, ac o gymdogaeth cyfranogiad isel. Roedd 20.4% o fyfyrwyr ifanc a dderbyniwyd ar gwrs gradd rhan-amser heb unrhyw brofiad blaenorol o AU, ac yn dod o gymdogaeth cyfranogiad isel (2017/18: 18.6%). Mae hyn yn parhau i fod yn uwch na’r gyfran ar gyfer y DU yn ei chyfanrwydd (ac eithrio’r Alban), sef 15.4%.
  • Myfyrwyr aeddfed rhan-amser heb unrhyw brofiad AU blaenorol ac yn dod o gymdogaeth cyfranogiad isel. Roedd 10.8% o fyfyrwyr aeddfed ar gwrs gradd rhan-amser heb unrhyw brofiad AU blaenorol, ac yn dod o gymdogaeth cyfranogiad isel (2017/18: 9.8%). Mae hyn yn parhau i fod yn uwch na’r gyfran ar gyfer y DU yn ei chyfanrwydd (ac eithrio’r Alban), sef 9.3%.
  • Lwfans myfyrwyr anabl. Cyfran y myfyrwyr ar gwrs gradd amser llawn mewn SAUau yng Nghymru a oedd yn derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) yn 2018/19 oedd 7.7% (2017/18: 7.6%). Mae hyn yn parhau i fod yn uwch na’r gyfran ar gyfer y DU yn ei chyfanrwydd, sef 6.5%. Cyfran y myfyrwyr gradd rhan-amser a oedd yn derbyn DSA yn 2018/19 oedd 2.9% (2017/18: 3.1%). Mae’r gyfran hon fymryn yn is na’r gyfran ar gyfer y DU yn ei chyfanrwydd, sef 3.1%.
Nodiadau

Mae cyfradd cyfranogiad cymharol uchel yr Alban (yn nhermau’r DU) ynghyd â’r gyfran uchel iawn o AU a geir mewn colegau AB yn golygu y gallai’r ffigurau ar gyfer darparwyr yr Alban, o edrych arnynt ar eu pen eu hunain, gamgynrychioli eu cyfraniad at ehangu cyfranogiad. Gan hynny, ni chynhyrchwyd data cyfranogiad isel ar gyfer darparwyr AU yn yr Alban.

Cyflwynwyd dull POLAR4 yn natganiad Experimental Statistics: UK Performance Indicators, a dyna’r dull safonol bellach ar gyfer data o 2018/19 ymlaen.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan HESA

Skip to top of page or to page menu