Skip to page content

Dangosyddion Perfformiad y DU

Cyhoeddir dangosyddion perfformiad y DU bob blwyddyn gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ar ran y pedwar cyngor cyllido addysg uwch.

Dangosyddion Perfformiad mewn Addysg Uwch yn y DU 2016/17
Yn 2016/17:
  • Myfyrwyr newydd o golegau neu ysgolion gwladol. Roedd 92.5% o newydd-ddyfodiaid ifanc llawn amser israddedig i sefydliadau addysg uwch (SAUau) Cymru yn 2016/17 (2015/16: 93.2%) o ysgolion neu golegau’r wladwriaeth. Mae hyn yn parhau i fod yn fwy na’r DU yn gyffredinol, sef 90.2%.
  • Myfyrwyr newydd o gymdogaethau cyfranogiad isel. Cyfran y newydd-ddyfodiaid ifanc llawn amser israddedig i SAUau Cymru yn 2016/17 o ardaloedd cyfranogiad isel (POLAR3) oedd 13.9% (2015/16: 14.5%). Mae hyn yn parhau i fod yn fwy na ffigur y DU o 11.6%.
  • Myfyrwyr newydd aeddfed. Nid oedd gan 15.7% o newydd-ddyfodiaid aeddfed llawn amser israddedig i SAUau Cymru yn 2016/17 unrhyw brofiad blaenorol o addysg uwch (AU) ac roeddent o ardaloedd cyfranogiad isel (2015/16: 17.0%). Mae hyn yn parhau i fod yn fwy na’r gyfran ar gyfer y DU yn gyffredinol (ac eithrio’r Alban) yn 12.3%.
  • Myfyrwyr ifanc rhan amser newydd heb unrhyw brofiad AU blaenorol ac o gymdogaethau cyfranogiad isel. Nid oedd gan 16.9% o newydd-ddyfodiaid ifanc llawn amser israddedig unrhyw brofiad blaenorol o AU ac roeddent o ardaloedd cyfranogiad isel (2015/16: 17.5%). Mae hyn yn parhau i fod yn fwy na’r gyfran ar gyfer y DU yn gyffredinol (ac eithrio’r Alban) yn 15.6%.
  • Myfyrwyr aeddfed rhan amser newydd heb unrhyw brofiad AU blaenorol ac o gymdogaethau cyfranogiad isel. Nid oedd gan 9.8% o newydd-ddyfodiaid aeddfed llawn amser israddedig unrhyw brofiad blaenorol o AU ac roeddent o ardaloedd cyfranogiad isel (2015/16: 10.4%). Mae hyn yn parhau i fod yn fwy na’r gyfran ar gyfer y DU yn gyffredinol (ac eithrio’r Alban) yn 8.1%.
  • Lwfans i fyfyrwyr anabl. Cyfran y myfyrwyr israddedig llawn amser yn SAUau Cymru yn derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) yn 2016/17 oedd 8.3% (2015/16: 8.1%). Mae hyn yn parhau i fod yn fwy na’r gyfran ar gyfer y DU yn gyffredinol, sef 6.6%. Cyfran y myfyrwyr israddedig rhan amser yn derbyn LMA yn 2016/17 yw 3.3% (2015/16: 3.6%). Mae’r gyfran hon yr un fath â’r DU yn gyffredinol.
Nodiadau

MaeMae’r gyfradd gymryd rhan gymharol uchel (yn nhermau’r DU) yn yr Alban, a hefyd y gyfran uchel iawn o AU sy’n digwydd mewn colegau AB, yn golygu y gallai’r ffigurau ar gyfer darparwyr AU yn yr Alban, o edrych arnynt ar eu pen eu hunain, gamgynrychioli eu cyfraniad at ehangu cyfranogiad. Felly, nid oes data cyfranogiad isel wedi’u llunio ar gyfer darparwyr AU yn yr Alban.

Ers 2014/15, mae myfyrwyr y Brifysgol Agored yn cael eu cyfrif yn y wlad ble mae eu canolfan genedlaethol wedi’i lleoli. Cyn 2014/15, roedd data ar gyfer y Brifysgol Agored yn cael eu cyfrif yn Lloegr yn unig. Felly rhaid bod yn ofalus wrth gymharu cyfansiymau gwledydd 2015/16 a 2016/17 â data cynharach, yn enwedig ar gyfer dangosyddion rhan amser yn unig.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan HESA

Skip to top of page or to page menu