Skip to page content

Ystadegau

Cyhoeddir ystod o wybodaeth ystadegol gan CCAUC ynghylch y sector addysg uwch.

Darparir gwybodaeth yn ymdrin ag adrannau megis busnes a rhyngweithio cymdeithasol, cydraddoldeb, cyfranogaeth a pherfformiad. 

Am ragor o wybodaeth cliciwch y tabiau ar yr ochr chwith .

Casglwn a defnyddiwn y  wybodaeth ystadegol i ddyrannu cyllid i'r sefydliadau sy'n darparu cyrsiau addysg uwch.

Mae gwybodaeth am gyllid ac ystadegau myfyrwyr ar gael ar y wefan drwy'r dolenni ar ochr dde'r sgrin.

Skip to top of page or to page menu