Skip to page content

Data monitro’r sector addysg uwch (AU):

cydraddoldeb ac amrywiaeth

Bob blwyddyn bydd CCAUC yn casglu ac yn cynhyrchu data ystadegol ar berfformiad y sector addysg uwch mewn perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae’r data sy’n cael eu defnyddio i fonitro wedi dod o gofnodion yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Cyflwynir data gan ddarparwyr AU y DU i HESA ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd ac maent yn cael eu rhoi i CCAUC gan HESA. Mae’r adroddiadau hyn a’r dadansoddiad sy’n cyd-fynd â hwy’n seiliedig ar ffurflenni a ddarparwyd gan sefydliadau addysg uwch Cymru ac, o 2016/17 ymlaen, maent yn cynnwys data ar gyfer myfyrwyr am ddarpariaeth addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol gan CCAUC mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru.

Mae’r poblogaethau o fyfyrwyr a staff sy’n cael eu defnyddio yn y dadansoddiad hwn wedi cael eu hadolygu yn unol â’r data a gyhoeddwyd gan HESA ac felly nid oes modd eu cymharu’n uniongyrchol â data a gyhoeddwyd yn flaenorol gan CCAUC ar gyfer 2015/16 a chyn hynny.

2018/2019

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2018/2019

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2018/2019

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2018/2019

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2018/2019

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

2017/2018

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2017/2018

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2017/2018

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2017/2018

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2017/2018

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

2016/2017

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2016/2017

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2016/2017

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2016/2017

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2016/2017

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

Skip to top of page or to page menu