Skip to page content

Arolwg busnes a chymunedau (HEBCIS)

Mae’r arolwg Rhyngweithiad Addysg Uwch – Busnes a’r Gymuned (HE BCI) yn ffynhonnell hanfodol o wybodaeth am gyfnewid gwybodaeth rhwng Prifysgolion yn y DU. Gall ‘busnes’ yn y cyd-destun hwn gyfeirio at bartneriaid preifat a chyhoeddus a phartneriaid o’r trydydd sector, o bob maint. Ystyr ‘cymuned’ yn y cyd-destun hwn yw cymdeithas yn ei chyfanrwydd y tu allan i Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau), gan gynnwys yr holl sefydliadau cymdeithasol, cymunedol a diwyllannol, unigolion, a’r cyhoedd, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae’r arolwg yn cofnodi gwybodaeth am amrywiaeth eang o ryngweithio gyda phartneriaid allanol a’r byd ehangach, fel ymchwil cydweithredol a chontract, ymgynghoriaeth, datblygiad proffesiynol parhaus, rhaglenni adfywio a datblygu, ecsbloetio eiddo deallusol a gweithgareddau eraill sydd â budd cymdeithasol uniongyrchol, fel cynnal amgueddfeydd a chyflwyno darlithoedd cyhoeddus.

Caiff y data eu casglu a’u dilysu gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ar ran holl SAUau y DU a’r cyrff cyllido AU cenedlaethol.

Skip to top of page or to page menu