Skip to page content
This is a placeholder image

Sefydliadau addysg uwch

Mae CCAUC yn dosbarthu arian yn uniongyrchol i’r prifysgolion canlynol yng Nghymru.

Dosbarthwn gyllid ar gyfer addysg, ymchwil a gweithgareddau cysylltiedig mewn prifysgolion yng Nghymru. Hefyd cyllidwn rai cyrsiau addysg uwch mewn colegau addysg bellach (AB).

Mae'r tudalennau am sefydliadau AU yn rhoi gwybodaeth am hanes a lleoliad pob prifysgol, ac yn cynnwys data am niferoedd o fyfyrwyr ac incwm a gwariant.

Mae Prifysgolion Cymru yn cynrychioli buddiannau'r sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.
Skip to top of page or to page menu