Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol Caerdydd

CyfeiriadY Prif Adeilad
Rhodfa’r Amgueddfa
Caerdydd
CF10 3AT
Ffôn029 2087 4000
Gwefanwww.cardiff.ac.uk
Twitter@prifysgolCdydd
Is-Ganghellor a LlywyddYr Athro Colin Riordan
Cadeirydd y CyngorYr Athro Stuart Palmer
Hanes

Mae gwreiddiau Prifysgol Caerdydd yn dyddio o Goleg Prifysgol De Cymru a Sir Fynwy a sefydlwyd ym 1883, gan newid ei henw i Goleg Prifysgol Caerdydd ym 1972. Daeth yn Goleg Prifysgol Cymru Caerdydd ar ôl uno â UWIST ym 1988, yna'n Brifysgol Cymru, Caerdydd ac fe'i hadnabyddir fel Prifysgol Caerdydd bellach. Dathlodd y Brifysgol ei phen-blwydd yn 125 oed yn 2008. Yn 2004 unodd Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, (wedi'i sefydlu’n Ysgol Meddygaeth Genedlaethol Cymru) â Phrifysgol Caerdydd.

Lleoliad

Mae'r prif adeiladau yng nghanolfan ddinesig Caerdydd ym Mharc Cathays, ar Rodfa Colum, Heol Casnewydd (sy'n adnabyddus yn gyfunol fel Campws Parc Cathays) ac ym Mharc y Mynydd Bychan (Campws Parc y Mynydd Bychan).

 
Proffil Academaidd 2016/17 (Ffynhonnell: Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn CCAUC) 
Cofrestriadau myfyrwyr: cyfanswm28,575
Gan gynnwys
Myfyrwyr amser-llawn: cofrestriadau22,645
Myfyrwyr rhyngosod: cofrestriadau550
Myfyrwyr rhan-amser: cofrestriadau5,380

Sylwer: gall y data gael eu talgrynnu.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu