Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol Aberystwyth

CyfeiriadDerbynfa
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FL
Ffôn01970 623111
Gwefanwww.aber.ac.uk
Twitter@Prifysgol_Aber
Is-GanghellorYr Athro Elizabeth Treasure
Cadeirydd y Cyngor Dr Emyr Roberts
Hanes

Sefydlwyd ym 1872, Aberystwyth oedd y sefydliad prifysgol gyntaf i’w sefydlu yng Nghymru. Mae’n un o’r tri choleg gwreiddiol a ffurfiodd Brifysgol Cymru ffederal ym 1893. Rhoddwyd teitl prifysgol gan y Cyfrin Gyngor gyda grym o Fedi 2007. Unodd Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru â’r Brifysgol ym 1989, Coleg Amaethyddol Cymru ym 1995 a’r Sefydliad Ymchwil Tir Glas a’r Amgylchedd yn Ebrill 2008. Erbyn y flwyddyn academaidd 2008/09, roedd ganddi dros 10,000 o fyfyrwyr cofrestredig a 2,100 o staff.

Lleoliad

Mae gan y Brifysgol leoliad aml-gampws. Mae’r rhan fwyaf o adeiladau’r Brifysgol ar y campws ym Mhenglais, a ddatblygwyd ers y 1950au. Mae rhai adrannau yn Llanbadarn, ac mae adeiladau cynharach y Brifysgol ym mhrif ran y dref ar lan y môr. Mae Gogerddan, ryw dair milltir tua gogledd y dref, yn gartref i gyfleusterau ymchwil i Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig a nifer o wasanaethau cefnogi’r Brifysgol.

 
Proffil Academaidd 2016/17 (Ffynhonnell: Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn CCAUC)
Cofrestriadau myfyrwyr: cyfanswm8,165
Gan gynnwys
Myfyrwyr amser-llawn: cofrestriadau6,335
Myfyrwyr rhyngosod: cofrestriadau90
Myfyrwyr rhan-amser: cofrestriadau1,740

Sylwer: gall y data gael eu talgrynnu.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu