Skip to page content

Ynghylch y sector addysg uwch yng Nghymru

Mae addysg uwch (AU) yng Nghymru’n cael ei gynnig yn bennaf drwy 8 prifysgol yng Nghymru - sefydliadau addysg uwch - yn ogystal â’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Fe’i cynnigir hefyd mewn nifer o golegau addysg bellach.

  • Ym mlwyddyn academaidd 2017/18 roedd tua 129,000 o gofrestriadau ar gyfer cyrsiau AU yng Nghymru, gyda rhyw 26% yn rhan amser.
  • Mae tua 5% o fyfyrwyr o Gymru'n dilyn rhyw elfen o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Mae tua 1,200 o fyfyrwyr yn dechrau ar gyrsiau i hyfforddi i fod yn athrawon cynradd neu uwchradd bob blwyddyn yng Nghymru.
  • Mae Cymru'n croesawu tua 17,000 o fyfyrwyr rhyngwladol bob blwyddyn.
  • Mae mwy na hanner y myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru o Gymru.
  • Mae rhai cyrsiau addysg uwch yn cael eu darparu drwy golegau addysg bellach.
Ymhellach, mae addysg uwch yng Nghymru yn rym economaidd o bwys sy’n:
  • Yn 2017/18, cafodd 12,000 o fyfyrwyr gymwysterau ôl-raddedig a chafodd 29,000 gymwysterau is-raddedig.
  • yn 2015-16 cynhyrchodd prifysgolion Cymru £5 biliwn o allbwn yng Nghymru a bron i 50,000 o swyddi.
  • yn 2015/16 daeth prifysgolion Cymru â mwy na £200 miliwn o fuddsoddiad ymchwil i Gymru o ffynonellau allanol.
  • yn 2015/16 cynhyrchodd y myfyrwyr rhyngwladol a’u hymwelwyr £716m o allbwn yng Nghymru. Cynhyrchodd gwariant ar y campws ac oddi ar y campws fwy na £372m o Werth Ychwanegol Gros yng Nghymru a 6850 o swyddi cyfwerth ag amser llawn.
Skip to top of page or to page menu