Skip to page content

Ynghylch y sector addysg uwch yng Nghymru

Mae addysg uwch (AU) yng Nghymru’n cael ei gynnig yn bennaf drwy 8 prifysgol yng Nghymru - sefydliadau addysg uwch - yn ogystal â’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Fe’i cynnigir hefyd mewn nifer o golegau addysg bellach.

  • Ym mlwyddyn academaidd 2015/16 roedd tua 129,000 o gofrestriadau ar gyfer cyrsiau AU yng Nghymru, gyda rhyw 29% yn rhan amser.
  • Mae tua 8% o fyfyrwyr o Gymru'n dilyn rhyw elfen o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Mae Cymru'n hyfforddi tua 1,200 o athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd bob blwyddyn.
  • Mae Cymru'n croesawu tua 17,000 o fyfyrwyr rhyngwladol bob blwyddyn.
  • Mae mwy na hanner y myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru o Gymru.
  • Mae rhai cyrsiau addysg uwch yn cael eu darparu drwy golegau addysg bellach.
Ymhellach, mae addysg uwch yng Nghymru yn rym economaidd o bwys sy’n:
  • cynhyrchu dros 30,000 o raddedigion y flwyddyn.
  • yn 2013-14 cynhyrchodd prifysgolion Cymru £4.5 biliwn o allbwn yng Nghymru a bron i 50,000 o swyddi.
  • yn 2015/16 daeth prifysgolion Cymru â mwy na £200 miliwn o fuddsoddiad ymchwil i Gymru o ffynonellau allanol.
  • yn 2015/16 cynhyrchodd y myfyrwyr rhyngwladol a’u hymwelwyr £716m o allbwn yng Nghymru. Cynhyrchodd gwariant ar y campws ac oddi ar y campws fwy na £372m o Werth Ychwanegol Gros yng Nghymru a 6850 o swyddi cyfwerth ag amser llawn.
Skip to top of page or to page menu