Skip to page content

Ein dulliau cyllido

Dosberthir cyfran helaeth o’n cyllid yn grantiau bloc i’r sefydliadau, wedi’i ddyrannu yn ôl fformiwlâu, sy’n cymryd amrywiol ffactorau i ystyriaeth, gan gynnwys recriwtio mewn categorïau pwnc academaidd, modd a lefel, a faint o ymchwil o ansawdd da y mae’r sefydliad yn ymgymryd ag ef.

Rydym yn gweithredu pedwar dull cyllido:

Dull cyllido addysgu myfyrwyr Rhan Amser ac Ôl-raddedig a addysgir

Cyllid TAR ac Israddegion Amser-Llawn 2016/17

Dull Cyllido Ymchwil QR

Dull Cyllido Ymchwil Ôl-raddedig

Cyllido Cyfalaf

Bob blwyddyn, derbyniwn gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r isadeiledd dysgu ac addysgu a TG, a’r isadeiledd ymchwil yn y sector addysg uwch.

Cyllid Cyfalaf ar gyfer Ymchwil 2017-18

Cyllid Arbennig

Mae CCAUC yn darparu cyllid ar gyfer ystod eang o ddibenion. Amlinellir y rhain yn y cyhoeddiad Dyraniadau Cyllid blynyddol. Y cyhoeddiad diweddaraf sydd ar gael yw Dyraniadau Cyllid 2017/18.

Dyraniadau cyllid 2017/18

Skip to top of page or to page menu