Skip to page content

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Fel y corff sy’n cyllido addysg uwch yng Nghymru, rydym yn cydnabod y manteision a all ddeillio o wella amrywiaeth yn y gyfundrefn addysg ac, yn arbennig, mewn addysg uwch. Byddai’r sefydliadau addysgol eu hunain, yr economi a'r cymdeithas ehangach ar eu hennill.

Fel y Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru sy’n cyllido ac yn rheoleiddio addysg uwch yng Nghymru, rydym yn cydnabod y manteision niferus sydd i’w cael o wella cydraddoldeb ac amrywiaeth a sicrhau dulliau cynhwysol o weithredu. Mae manteision y gwaith hwn yn mynd y tu hwnt i’n sefydliad a darparwyr addysg uwch wrth iddynt gyfrannu at gyfiawnder cymdeithasol a gwneud Cymru’n gymdeithas decach. Felly, byddwn yn parhau i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth a hyrwyddo arferion effeithiol a chynhwysol mewn addysg uwch.

Byddwn yn:
  • monitro gweithredoedd y sefydliadau a pherfformiad y sector
  • darparu cymorth i alluogi’r sector i wella ei berfformiad ym maes cydraddoldeb

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu