Skip to page content

Cynllun Mynediad a Ffioedd

Dylai unrhyw sefydliad sy’n dymuno i’w gyrsiau gael eu dynodi’n awtomatig ar gyfer cefnogaeth myfyrwyr gyflwyno cynllun mynediad a ffioedd i ni. Os derbynnir y cynllun mynediad a ffioedd hwnnw, bydd y sefydliad yn cael codi hyd at uchafswm y terfyn ffioedd, sef £9k, a bydd y myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau yn y sefydliad hwnnw’n gallu cael cefnogaeth myfyrwyr hyd at y swm hwnnw.

Dim ond y sefydliadau hynny sydd yng Nghymru, sy’n darparu addysg uwch ac sy’n elusen sy’n cael gwneud cais am gynllun mynediad a ffioedd. Wrth ymgeisio mae’n ofynnol i sefydliad ddarparu gwybodaeth am ei hyfywedd ariannol, y trefniadau ar gyfer y drefniadaeth a’r rheolaeth ar ei faterion ariannol, ac ansawdd yr addysg mae’n ei darparu neu a ddarperir ar ei ran. Rhaid i gynllun mynediad a ffioedd ddatgan amcanion sefydliad fel maent yn berthnasol i gyfleoedd cyfartal a hybu addysg uwch.

Ceir gwybodaeth lawn am sut i ymgeisio am gynllun mynediad a ffioedd yn ein cyfarwyddyd cynlluniau ffioedd a mynediad. Yn sail i’r cyfarwyddyd hwn roedd cyfarwyddyd i CCAUC gan Lywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â cyngorrheoleiddio@hefcw.ac.uk.

Mae mwy o wybodaeth am ofynion ansawdd ar gyfer Cynlluniau Mynediad a Ffioedd ar gael ar dudalen y Fframwaith Asesu Ansawdd.

Cynlluniau Mynediad a Ffioedd Sefydliadau

Cyfarwyddyd Cynlluniau Mynediad a Ffioedd CCAUC 2018/19

Cyfarwyddyd Cynlluniau Mynediad a Ffioedd CCAUC 2019/20

Cyfarwyddyd CCAUC ar amrywio cynllun mynediad a ffioedd

Cynllun Mynediad a Ffioedd - Ffurflen gais am newid amrywiad

Ymwneud myfyrwyr â phrosesau cynllunio mynediad a ffioedd

Skip to top of page or to page menu