Skip to page content

Dynodi cwrs

Dim ond sefydliadau gyda dynodiad awtomatig neu ddynodiad penodol fydd â’u cyrsiau’n gymwys ar gyfer cefnogaeth myfyrwyr.

Dynodiad awtomatig

Bydd cyrsiau addysg uwch llawn amser sefydliadau y bydd CCAUC wedi cymeradwyo eu cynlluniau ffioedd a mynediad yn cael eu dynodi’n awtomatig ar gyfer cymorth i fyfyrwyr.

Mae’r trefniadau ar gyfer cyrsiau rhan-amser yn wahanol. Un o’r gofynion ar gyfer dynodi cwrs rhan-amser yn awtomatig yw bod yn rhaid iddo gael ei ddarparu gan sefydliad addysgol sy'n cael ei ariannu gan y cyhoedd yn y Deyrnas Unedig. Am ragor o wybodaeth am gynlluniau ffioedd a mynediad, cysylltwch â regulationadvice@hefcw.ac.uk.

Dynodiad penodol

Bydd yn rhaid i sefydliadau sy'n awyddus i’w cyrsiau gael eu dynodi ar gyfer cymorth i fyfyrwyr fesul achos wneud cais i Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Pholisi ar gyfer Penodi Cyrsiau Penodol yn ddiweddar. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â studentfinancedivision@gov.wales.

Skip to top of page or to page menu