Skip to page content

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Fel y corff sy’n cyllido addysg uwch mewn prifysgolion a cholegau yng Nghymru, rydym yn cydnabod y manteision mawr a all ddeillio o wella amrywiaeth yn y gyfundrefn addysg ac, yn arbennig, mewn addysg uwch. Byddai’r sefydliadau addysgol eu hunain ac economi a chymdeithas ehangach Cymru a thu hwnt ar eu hennill.

Mae sefydliadau addysg uwch yn draddodiadol wedi denu amrywiaeth fawr o ymgeiswyr. Gweithiwn yn agos â’r sefydliadau i sicrhau eu bod yn gweithio i sicrhau cyfle cyfartal i’w myfyrwyr a’u staff. Mae hyn yn gofyn am weithredu dros amrywiaeth eang o feysydd ac am gydlynu effeithiol. Byddwn yn:

  • monitro gweithredoedd y sefydliadau a pherfformiad y sector
  • darparu cymorth i alluogi’r sector i wella ei berfformiad ym maes cydraddoldeb

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais.

Skip to top of page or to page menu