Skip to page content

Arweiniad ar ddata allanol eraill

Bydd Llywodraeth Cymru'n casglu gwybodaeth feintiol ar ddarpariaeth addysg uwch (AU) sydd ar gael mewn colegau addysg bellach (AB) yng Nghymru.

Defnyddir Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) i gasglu data unigolyddol am ddysgwyr sy'n astudio rhaglenni dysgu AU mewn colegau addysg bellach yng Nghymru. Defnyddir y wybodaeth hon ar gyfer:
  • cyfrifo dyraniadau cyllid
  • monitro yn erbyn targedau Ymgeisio’n Uwch
  • cyhoeddi
  • cyfrannu at bolisi
Gofynion Data Addysg Uwch

Mae’r cylchlythyr ar ofynion data AU yn hysbysu'r sefydliadau o'r data AU a ddefnyddiwn at y dibenion uchod. Mae'n amlinellu'r meysydd a meini prawf a ddefnyddiwn i dynnu data'r AYAU ac ym mha gyd-destun y defnyddir y data.

Cylchlythyr ar ofynion data AU 2017/18

Cyflwyno data LLWR

Gellir cael arweiniad penodol ar gwblhau'r LLWR gan gangen systemau gwybodaeth Llywodraeth Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y protocol ar gyfer adrodd arfer o uno SAU Cymru â Cymraeg FEI i'w gweld ar y dudalen ' canllawiau data HESA ' drwy gyfrwng y ddewislen ar y chwith

Llywodraeth Cymru

Skip to top of page or to page menu