Skip to page content

Gweithdai Data AU

Bob blwyddyn ym mis Mai mae’r tîm Ystadegau AU yn cynnal gweithdy Data AU a gwahoddir cynrychiolwyr o bob sefydliad addysg uwch (AU) ac addysg bellach (AB) i fod yn bresennol. Mae’r materion a drafodir yn cynnwys newidiadau i weithdrefnau casglu data, archwilio data AU, dadansoddi’r data a gesglir a phryderon sefydliadau.

8 Gorffennaf 2015

Mae'r sleidiau a ddefnyddir yn y cyflwyniad (Saesneg yn unig).

Agenda

Cyflwyniad CCAUC

Cefnogi Proffesiynol mewn derbyn (SPA) Cyflwyniad

Sesiwn trafodaeth grŵp CCAUC - adolygu casglu data ac ymgynghori

17 Medi 2014

Mae'r sleidiau a ddefnyddir yn y cyflwyniad hwn a gwybodaeth ychwanegol ar gael. (Saesneg yn unig)

Agenda

Cyflwyniad CCAUC

Cyflwyniad HESA

Cyflwyniad Llywodraeth Cymru

Cyflwyniad Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)

 

Sesiwn trafodaeth grŵp CCAUC - Targedau Strategaeth Gorfforaethol

Sesiwn trafodaeth grŵp CCAUC - Amserlen casglu a defnyddio data

Amserlen dros dro

Gwybodaeth ychwanegol i'r amserlen dros dro

Gellir dod o hyd I sleidiau'r gweithdai o'r blynyddoedd blaenorol yn y dolenni ar dde'r dudalen. Gellir cael unrhyw wybodaeth arall o flynyddoedd blaenorol o'r tîm Ystadegau ar 029 2085 9721 neu e-bost hestats@hefcw.ac.uk.

Skip to top of page or to page menu