Skip to page content

Adroddiad ac ystadegau CCAUC

Byddwn weithiau'n ymgymryd â'n hastudiaethau arbennig ein hunain, neu yn cyhoeddi adroddiad o dan thema arbenning. Weithiau, meant mewn perthynas â chyllido neu ystadegau am y sector addysg uwch (AU) yng Nghymru.

Byddai'r cyhoeddiadau hyn yn cynnwys:
  • Addysg Uwch i'r Genedl: Prifysgolion i Gymru.
  • Yr arolwg o randdeiliaid a phartneriaid allanol CCAUC a asesodd, yn annibynnol, effeithiolrwydd ein gwasanaethau.
  • Casgliadau o wybodaeth am gyllido neu niferoedd wedi’u cyllido.

Rhoddir ystadegau am fyfyrwyr ac addysg uwch o dan Ynghylch AU yng Nghymru - Ystadegau. Rhoddir adroddiadau allweddol, mwy o faint, nad ydym wedi'u gwneud yn fewnol, neu nad ydynt amdanom ni, o dan Cyhoeddiadau - Adroddiadau ac astudiaethau allanol.

Torri Tir Newydd


Cyflogau Staff Uwch - Prifysgolion yng Nghymru (Tachwedd 2017) (Saesneg yn unig)


Cyflogau Staff Uwch - Prifysgolion yng Nghymru (Awst 2016) (Saesneg yn unig)


Cipolwg ar Gyflogadwyedd: Sut Mae Prifysgolion Cymru’n Hogi Sgiliau Graddedigion


Ehangu Mynediad: Cyflawni Dros Gymru

Skip to top of page or to page menu