Skip to page content

Ymgynghoriadau cyfredol

Mae CCAUC yn ymgynghori â’r sector addysg uwch yng Nghymru ac, ambell waith, gyda chyrff eraill sydd â diddordeb er mwyn cael amrywiaeth eang o safbwyntiau ar bolisïau sy’n effeithio ar brifysgolion.

  • Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu ymgynghoriad ar adolygu’r cyfarwyddyd ar gyfer Siarteri Myfyrwyr, i gymryd lle’r cyfarwyddyd yng nghylchlythyr W14/05HE. Y rheswm am hyn yw am fod y cyfarwyddyd wedi dyddio yng ngoleuni datblygiadau dilynol, gan gynnwys Deddf AU (Cymru) 2015. Bydd y cyfarwyddyd yn berthnasol i sefydliadau a reoleiddir. Bydd myfyrwyr darpariaeth AU o dan drefn freinio’n dod o dan Siarter y sefydliad o dan drefn freinio.
  • Hefyd gofynnir i sefydliadau ddarparu un neu fwy o esiamplau o arfer da o ran gweithio gyda myfyrwyr ‘anodd eu cyrraedd’, er mwyn sicrhau bod llais y corff amrywiol o fyfyrwyr yn cael ei glywed. Cyhoeddir y rhain ar y cyd gan CCAUC a Wise Cymru.
  • Dyddiad:  17 Chwefror 2017
  • Ymateb erbyn:  11 Ebrill 2017
  • Dogfennau eraill:  Dim
Skip to top of page or to page menu