Skip to page content

Cylchlythyrau 2017

Mae cylchlythyrau CCAUC yn rhoi gwybodaeth i’r sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gallant gynnwys gwybodaeth megis dyraniadau cyllid, ceisiadau am wybodaeth, data neu fonitro, ymgynghoriadau, galwadau am strategaethau, cyhoeddiadau polisi, a gwybodaeth arbennig y mae angen i sefydliadau addysg uwch (SAUau) gael gwybod amdani’n gyflym.

 • This circular attaches the Financial Management Code for institutions regulated under the Higher Education (Wales) Act 2015.
 • Dyddiad:  16 Mehefin 2017
 • Ymateb erbyn:  Nid oes angen ymateb
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • This circular provides an overview of the responses received to the consultation on the draft Financial Management Code (the Code) (circular W16/21HE) and the resulting changes made to the draft in arriving at the final Code.
 • Dyddiad:  16 Mehefin 2017
 • Ymateb erbyn:  Nid oes angen ymateb
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • This circular sets out HEFCW’s overall funding distribution for the academic year 2017/18, including individual institutional allocations for teaching and research.
 • Dyddiad:  09 Mehefin 2017
 • Ymateb erbyn:  Redistribution response by end of July 2017
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • This circular provides information on the next steps in the 2017 National Student Survey (NSS) process, including a timetable for when institutions will be able to access their results via the NSS results dissemination site and Unistats websites. No action is required in response.
 • Dyddiad:  24 Mai 2017
 • Ymateb erbyn:  Nid oes angen ymateb
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • This circular sets out information on:
 • • the changes to the Unistats website and associated data collection for 2017;
 • • the approach to publication of the results of the new National Student Survey and Destination of Leavers from Higher Education survey data on Unistats for 2017;
 • • the processes and timetable for providers to submit their Unistats data for 2017.
 • Dyddiad:  07 Mawrth 2017
 • Ymateb erbyn:  Nid oes angen ymateb
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu ymgynghoriad ar adolygu’r cyfarwyddyd ar gyfer Siarteri Myfyrwyr, i gymryd lle’r cyfarwyddyd yng nghylchlythyr W14/05HE. Y rheswm am hyn yw am fod y cyfarwyddyd wedi dyddio yng ngoleuni datblygiadau dilynol, gan gynnwys Deddf AU (Cymru) 2015. Bydd y cyfarwyddyd yn berthnasol i sefydliadau a reoleiddir. Bydd myfyrwyr darpariaeth AU o dan drefn freinio’n dod o dan Siarter y sefydliad o dan drefn freinio.
 • Hefyd gofynnir i sefydliadau ddarparu un neu fwy o esiamplau o arfer da o ran gweithio gyda myfyrwyr ‘anodd eu cyrraedd’, er mwyn sicrhau bod llais y corff amrywiol o fyfyrwyr yn cael ei glywed. Cyhoeddir y rhain ar y cyd gan CCAUC a Wise Cymru.
 • Dyddiad:  17 Chwefror 2017
 • Ymateb erbyn:  11 Ebrill 2017
 • Dogfennau eraill:  Dim
 • This circular provides details of all grants made by the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) to higher education institutions (HEIs) in Wales, directly funded further education institutions (FEIs) in Wales and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol for the Academic Year (AY) 2015/16.
 • Dyddiad:  13 Chwefror 2017
 • Ymateb erbyn:  Nid oes angen ymateb
 • Dogfennau eraill:  Dim
Skip to top of page or to page menu