Skip to page content

Addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Mae cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhan arbennig a phwysig o addysg uwch yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ewch wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae CCAUC cefnogi'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ehangu ystod y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a chynyddu cyfranogiad myfyrwyr o addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Mae’n Strategaeth Gorfforaethol yn cynnwys y mesur canlynol:
  • Bydd nifer y myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau addysg uwch mewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau addysg bellach yng Nghymru sy'n gwneud o leiaf 5 credyd o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, y flwyddyn, yn codi o 4,335 yn 2011/12 i 5,600 yn 2015/16, gan gynnwys codi o 2,269 i 3,030 yn nifer y rhai sy'n astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn.
Ein cyfeiriad polisi yw:
  • Ei gwneud hi’n bosibl i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn amrywiaeth ehangach o raglenni a lleoliadau yng Nghymru.

O fis Ebrill 2011 rydym wedi cyllido'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a sefydlwyd i hybu a chefnogi datblygiad addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn rhoi ein polisïau ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn eu cyd-destun.

Skip to top of page or to page menu