Skip to page content

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydweithio gyda phrifysgolion ledled Cymru i ddatblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig i ddilyn cyrsiau addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod y Coleg yw:
  • "i hybu dysg a gwybodaeth er budd y cyhoedd, drwy hyrwyddo, cynnal, datblygu a goruchwylio'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn addysg uwch Cymru, gan weithio gyda, a thrwy gyfrwng, sefydliadau addysg uwch yng Nghymru."

Mae'r Coleg yn adeiladu ar waith blaenorol y Ganolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg ac yn datblygu partneriaethau effeithiol ar y cyd, yn ymestyn rhychwant y ddarpariaeth academaidd, ac yn hyfforddi cenhedlaeth newydd o ddarlithwyr ar gyfer y dyfodol mewn partneriaeth â phrifysgolion. Noddir y Coleg gan CCAUC a thrwy danysgrifiadau gan sefydliadau.

Ymhlith rhai o brif raglenni'r Coleg mae:
  • Ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr sy’n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Ysgoloriaethau Ymchwil
  • Cynllun Staffio Academaidd
  • Gwefan Y Porth
  • Cronfa Datblygiadau Strategol a Phrosiectau.

Mae'r Coleg wedi bod yn bresenoldeb dylanwadol o fewn prifysgolion wrth gefnogi a hyrwyddo'r egwyddor o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn 2014, cynhaliodd Old Bell 3 Cyf. mewn cydweithrediad â Dateb Cyf. werthusiad o weithgareddau a llwyddiannau'r Coleg. Yn ôl yr adroddiad, mae cynnydd sylweddol wedi ei wneud yn ehangu ac ymestyn yr amrediad o gyfleoedd astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr yng Nghymru.

Skip to top of page or to page menu