Skip to page content

Cyllid ymchwil ac arloesedd

Darparwn gyllid ar gyfer ymchwil yn bennaf trwy ein cyllid ymchwil o safon (QR). Hefyd dyrannwn gyllid i sefydliadau ar gyfer hyfforddi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Ymchwil cysylltiedig ag Ansawdd

Dyrennir cyllid QR yn ddetholus i gydnabod ac atgyfnerthu ymchwil ragorol. Dyrennir y cyllid drwy fformiwla ar sail canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

Esboniad o’r fformiwla gyllido QR (Saesneg yn unig)

Dyraniadau QR 2019/2020

Cyllido Ymchwil Ôl-Radd (PGR)

Mae CCAUC yn gweithredu ffrwd gyllido ar wahân i gefnogi’r hyfforddiant a ddarperir gan sefydliadau addysg uwch (SAUau) ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-radd (PGR).

Ein dull cyllido PGR (Saesneg yn unig)

Dyraniadau cyllid PGR 2019/2020


Prosiectau Arloesi ac Ymgysylltu CCAUC
Yn 2018 cyllidodd CCAUC dri chynllun i hybu gweithgareddau ymchwil, arloesi ac ymgysylltu ledled Cymru:
  • Cyfalaf Ymchwil ac Arloesi 2017-18: £7.195 miliwn
  • Hyrwyddo Cydweithredu AU-AB mewn Arloesi ac Ymgysylltu 2017-18: £3.5 miliwn
  • Gwella Cenhadaeth Ddinesig ac Ymgysylltu Cymunedol 2017-18: £1.8 miliwn

Mae manylion am y prosiectau a’r gweithgareddau unigol sydd wedi’u cyllido ar y daenlen Cyllid Prosiect Arloesi ac Ymgysylltu CCAUC 2017-18.

Skip to top of page or to page menu