Skip to page content

Cyllido ymchwil

Darparwn gyllid ar gyfer ymchwil yn bennaf trwy ein cyllid ymchwil o safon (QR). Hefyd dyrannwn gyllid i sefydliadau ar gyfer hyfforddi myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Cyllid Ymchwil o Safon (QR)

Dyrennir cyllid QR yn ddetholus i gydnabod ac atgyfnerthu ymchwil ragorol. Dyrennir y cyllid drwy fformiwla ar sail canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

Esboniad o’r fformiwla gyllido QR (Saesneg yn unig)

Dyraniadau QR 2018/2019

Cyllido Ymchwil Ôl-Radd (PGR)

Mae CCAUC yn gweithredu ffrwd gyllido ar wahân i gefnogi’r hyfforddiant a ddarperir gan sefydliadau addysg uwch (SAUau) ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-radd (PGR).

Ein dull cyllido PGR (Saesneg yn unig)

Dyraniadau cyllid PGR 2018/2019

Skip to top of page or to page menu