Skip to page content

Gwella dysgu ac addysgu drwy dechnoleg

Rydym yn cefnogi datblygiad technoleg gwybodaeth (TG) a chyfathrebu’r sector addysg uwch drwy nifer o gynlluniau.

Yn arbennig, rydym:

Yn dilyn lansio strategaeth Gwella Dysgu ac Addysgu drwy Dechnoleg W08/12HE, a’i diweddariad yn 2011 W11/32HE, rydym bellach wedi darparu fersiwn wedi’i diweddaru o’r strategaeth, W14/31HE.

Fel rhan o’r diweddariad hwn, mae sefydliadau addysg uwch Cymru wedi rhoi’r canlynol i ni:

Hoff astudiaeth achos pob sefydliad (Saesneg yn unig)
Astudiaeth achos mwyaf trosglwyddadwy pob sefydliad (Saesneg yn unig)
Astudiaethau achos am fentrau a roddwyd ar waith, nad oeddent yn llwyddiannus, ond a oedd yn cynnig gwersi defnyddiol (Saesneg yn unig)
Trosolwg cryno o’r astudiaethau achos

(Rydym yn cyhoeddi'r adroddiadau hyn yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno i CCAUC.)

Rydym hefyd wedi darparu dogfen gryno am yr effaith mae’r strategaeth wedi’i chael ar sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Skip to top of page or to page menu