Skip to page content

Cyfraniad addysg uwch

Mae prifysgolion yn cyfrannu dros £3 biliwn y flwyddyn at economi Cymru. Yn ogystal â'u rôl draddodiadol ym maes addysg mae ganddynt hefyd swyddogaeth economaidd a chymdeithasol.

Mae cymunedau yn elwa o fwynderau prifysgolion, megis canolfannau celfyddydol, canolfannau chwaraeon, amgueddfeydd a gerddi botanegol. Gall busnesau fanteisio ar dechnoleg ac arbenigedd eu prifysgol leol ac mae gan gyflogwyr ffynhonnell o weithwyr medrus. Mae nifer o brifysgolion yn helpu i hyrwyddo'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, ac yn cyfrannu at amrywiaeth ddiwylliannol a hiliol.

Er mwyn cefnogi busnesau, mae pob prifysgol yng Nghymru yn penodi swyddog cyswllt diwydiant sy'n gweithredu fel man cyswllt penodedig i fusnesau:

Arbenigedd Cymru

Roedd Goleufa Cymru yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Morgannwg, Techniquest, Amgueddfa Cymru a BBC Cymru Wales. Gan weithio yng nghyd-destun Cymru, mae'r ddwy brifysgol arweiniol, Caerdydd a Morgannwg, a phrifysgolion eraill Cymru wedi cefnogi ac annog eu staff a'u myfyrwyr i gyflawni gwaith o safon wrth ymgysylltu â'r cyhoedd.

Arbenigedd Cymru

ED Cymru

Gwefan ar gyfer y Prosiect Cydweithio Eiddo Deallusol yw ED Cymru, sy'n bartneriaeth rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe.

Dyluniwyd y wefan ar gyfer buddsoddwyr neu gwmnïau sy'n edrych am gymwysiadau masnachol, gan weithredu fel porth i 95% o'r ymchwil a wneir gan brifysgolion yng Nghymru. Gall defnyddwyr chwilio, dod o hyd i wybodaeth a gwneud ymholiadau am dechnolegau newydd sy'n deillio o arbenigedd y sefydliadau hyn.

ED Cymru

Skip to top of page or to page menu