Skip to page content

Digwyddiadau 2018

 • Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol CCAUC 2017-18
 • Dyddiad:  Dydd Iau 25 Ionawr 2018
 • yn Brifysgol Bangor

  12:30 to 13:30 (tê a choffi o 12:00)

  Cynhelir sesiwn holi ac ateb gyda'n Cadeirydd a'n Prif Weithredwr fel rhan o’r cyfarfod.

  Os ydych chi am fynychu’r cyfarfod, ebostiwch info@hefcw.ac.uk neu ffoniwch 029 2085 9665, gan nodi unrhyw ofynion penodol.

  Lleoliad: Ystafell Cledwyn 3, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Skip to top of page or to page menu