Skip to page content

Welcome to the Higher Education Funding Council for Wales

 

Mae CCAUC yn dymuno datblygu a chynnal addysg uwch o safon ryngwladol yng Nghymru, er lles unigolion, cymdeithas ac economi Cymru ac y tu hwnt.

 

Defnyddiwn gyllid a dderbyniwn gan Lywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau dysgu ac ymchwil addysg uwch (AU) o’r radd flaenaf, cynyddu i’r eithaf gyfraniad AU i ddiwylliant, cymdeithas ac economi Cymru, a sicrhau hyfforddiant athrawon achrededig o safon uchel.

Skip to top of page or to page menu