Skip to page content

Papurau a chofnodion y Cyngor 2005

Yn unol â’n Cynllun Cyhoeddi, mae CCAUC yn rhoi mynediad i ddogfennau datgeladwy sy’n ymwneud â chyfarfodydd y Cyngor.

Rhestrir er gwybodaeth y papurau a eithriwyd rhag eu cyhoeddi o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys papurau rhannol eithriedig.

Am ragor o wybodaeth am bapurau Cyngor y CCAUC cysylltwch â Dale Hall, Ysgrifennydd y Cyngor, ar 029 2085 9665 neu ebostio dale.hall@hefcw.ac.uk.

28 Ionawr 2005 - agenda a phapurau

18 Mawrth 2005 - agenda a phapurau

6 Mai 2005 - agenda a phapurau

1 Gorffennaf 2005 - agenda a phapurau

5 Medi 2005 - agenda a phapurau

23 Medi 2005 - agenda a phapurau

20 Hydref 2005 - agenda a phapurau

9 Rhagfyr 2005 - agenda a phapurau

Yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg, mae busnes ein Cyngor yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg.

Ar gyfer y gynulleidfa fach o 12 aelod o’r Cyngor, mae papurau cyfarfodydd y Cyngor felly ar gael yn Saesneg yn unig.

Skip to top of page or to page menu