Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

Yr Athro Robin Williams CBE, FRS

Professor Robin Williams

Penodwyd: 1 Awst 2009 hyd 31 Gorffennaf 2012; 1 Awst 2012 hyd 31 Gorffennaf 2015; 1 Awst 2015 hyd 31 Gorffennaf 2018

Yr Athro Robin Williams oedd Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe o 1994 hyd 2003. Cyn hynny roedd yn Bennaeth Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd lle yr oedd yn Is-Brifathro hefyd. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil ym meysydd ffiseg led-ddargludol, dyfeisiau electronig uwch a nanodechnoleg ac mae ef wedi cyhoeddi dros 300 o bapurau a llyfrau academaidd. Roedd llawer o’i ymchwil yn cynnwys cydweithio â diwydiant ar hyd a lled y byd ac mae ef wedi cadeirio amrywiaeth eang o bwyllgorau cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd ffiseg a pheirianneg, gan gynnwys pwyllgorau Cynghorau Ymchwil y DU.

Mae’n Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol a rhoddwyd CBE yn 2004 iddo am ei gyfraniad at ymchwil ac addysg uwch. Mae ef wedi gwasanaethu ar y Grwpiau Cynghori Gweinidogion ar gyfer datblygu economaidd ac ar gyfer addysg yng Nghymru ac roedd yn aelod o’r grŵp a sefydlwyd i adolygu addysg uwch. Mae’n Gymro Cymraeg ac yn 2008/09 bu’n cadeirio’r Bwrdd Cynllunio a sefydlwyd i gynhyrchu adroddiad annibynnol ar fodel ar gyfer y Coleg Ffederal a sefydlwyd bellach fel Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Gweithredodd yr Athro Williams fel Cadeirydd cam cyntaf rhaglen Sêr Cymru. Ar hyn o bryd mae’n aelod o Gyngor Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi ac mae’n Gadeirydd Cyngor Cynghorol Cymru ar Wyddoniaeth.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Prifysgol AbertaweAthro Emeritws; Aelod, Grŵp Ymgynghorol Allanol ar gyfer Peirianneg; Cymrawd Anrhydeddus; Merch yn cael ei chyflogi gan Brifysgol Abertawe
2. Prifysgol AberystwythCymrawd Anrhydeddus
Aelod Etholedig o’r Cyngor (o 1 Awst 2018 ymlaen)
3. Prifysgol Bangor Cymrawd Anrhydeddus
4. Prifysgol CaerdyddCymrawd Anrhydeddus
5. Prifysgol CymruAthro Emeritws; Doethuriaeth Anrhydeddus
6. Coleg Cymraeg CenedlaetholCymrawd Anrhydeddus
7. Cymdeithas Ddysgedig CymruAelod o’r Cyngor
8. Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth CymruCadeirydd y Cyngor
9. TechniquestCyn Aelod o’r Cyngor ac Is-Gadeirydd
10. Cyngor Cynghori ar Arloesi CymruAelod o’r Cyngor
11. Llywodraeth Cymru, yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Adolygiad o Fuddsoddi yn Addysg Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Cadeirydd y Grŵp i gynghori ar weithredu’r adolygiad

Aelodau'r Cyngor

Skip to top of page or to page menu