Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

Yr Athro Mark Smith

Prof Mark Smith

Penodwyd: 1 Ionawr 2013 hyd 31 Rhagfyr 2015; 1 Ionawr 2016 hyd 31 Rhagfyr 2018

Mae’r Athro Mark E. Smith wedi bod yn Is-Ganghellor Prifysgol Caerhirfryn ers mis Ionawr 2012, ar ôl bod yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Warwick yn flaenorol. Bu hefyd yn gweithio yn yr Almaen ac yn Awstralia. Ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd UCEA; y Grŵp Strategaeth Cynaliadwyedd Ariannol ar gyfer Addysg Uwch; a’r byrddau Rhagolygon Graddedigion a HECSU. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd HESA a grwpiau Polisi Ymchwil, Polisi Cyllido a Rhwydwaith Strategaeth Tymor Hir UniversitiesUK ac yn Ymddiriedolwr Cyngor AQA. Mae hefyd yn aelod bwrdd o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Bwrdd Cynghori Sylfaen UPP, ynghyd â Phwyllgor Arweinyddiaeth, Llywodraethu a Rheolaeth HEFCE. Yn ddiweddar, mae wedi cael ei benodi fel aelod Cyngor o’r EPSRC ac mae’n aelod Cyngor o’r Grŵp Prifysgol Seneddol Trawsbleidiol. Cadeiriodd Mark yr adolygiad cenedlaethol o gynnwys Safon Uwch yn 2013-14 ac, ym mis Rhagfyr 2014, daeth yn Ymddiriedolwr ac yn Aelod Bwrdd o Jisc. Yn rhanbarthol yng Ngogledd Orllewin Lloegr, mae Mark yn aelod o Fwrdd LEP Sir Gaerhirfryn ac mae hefyd yn gwasanaethu ar Fwrdd Arweinwyr Rhanbarthol y Gogledd Orllewin.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Asiantaeth Ystadegau Addysg UwchAelod bwrdd
2. Uned Gwasanaethau Gyrfaoedd Addysg Uwch (HESCU)/ Rhagolygon GraddedigionCadeirydd Bwrdd
3. EPSRCAelod o'r Cyngor
4. JiscYmddiriedolwr
5. AQAYmddiriedolwr
6. HEFCEAelod, Pwyllgor Arweinyddiaeth, Rheolaeth a Llywodraethu
7. Cymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau (UCEA)Cadeirydd y Bwrdd
8. Grŵp Strategaeth Sefydlogrwydd Ariannol (FSSG)Cadeirydd y Bwrdd

Aelodau'r Cyngor

Skip to top of page or to page menu