Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

Bethan Guilfoyle CBE

Mrs Bethan Guilfoyle

Penodwyd: 1 Ebrill 2010 hyd 31 Mawrth 2013; 1 Ebrill 2013 hyd 31 Mawrth 2016; 1 Ebrill 2016 hyd 31 Mawrth 2017; 1 Ebrill 2017 hyd 31 Mawrth 2018

Roedd Bethan yn brifathrawes Ysgol Gyfun Treorci ym mhen uchaf Cwm Rhondda Fawr - ysgol o 1,560 o fyfyrwyr, gan gynnwys 325 o fyfyrwyr chweched dosbarth - o 1996 tan 2011.

Arferai Bethan fod yn aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg a Phwyllgor Personél ac Archwilio Cyngor Celfyddydau Cymru.

Tan 2014 roedd yn aelod o Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar gyfer Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, rôl a fu ganddi am naw mlynedd. Roedd hi hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant Llywodraeth Cymru.

Rhwng 2012 a 2015, roedd Bethan yn gweithio i Lywodraeth Cymru fel Comisiynydd Addysg ym Mlaenau Gwent a chynghorydd gwella ysgolion yn cefnogi Awdurdodau Lleol o dan Fesurau Arbennig. Ar ôl cyfnod o chwe mis fel Cadeirydd Bwrdd Adfer Blaenau Gwent, bu’n gweithio fel Cynghorydd Llywodraeth Cymru ar gyfer y tri bwrdd adfer yng Nghonsortiwm De Ddwyrain Cymru.

Bethan oedd un o lywodraethwyr Prifysgol Morgannwg rhwng 2001 a 2010, ac yn Gadeirydd Pwyllgor Materion Myfyrwyr y Corff Llywodraethu.

Fis Ionawr 2010, dyfarnwyd CBE iddi am ei gwasanaethau i fyd addysg ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd a derbyniodd radd anrhydeddus Doethur mewn Addysg gan Brifysgol Morgannwg ym mis Mehefin 2012.

Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru am y saith mlynedd diwethaf a nawr mae Bethan hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniad y Myfyrwyr y Cyngor.

Ym mis Tachwedd 2016, cafodd ei phenodi’n aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen i adolygu gweithgareddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Prifysgol MorgannwgDoethuriaeth Anrhydeddus mewn Addysg
2. Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraeth Cymru i adolygu gweithgareddau’r Coleg Cymraeg CenedlaetholAelod o’r Grŵp, fel cyn bennaeth uwchradd

Aelodau'r Cyngor

Skip to top of page or to page menu