Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

David Mason

Mr David Mason

Penodwyd: 1 Ebrill 2010 hyd 31 Mawrth 2013; 1 Ebrill 2013 hyd 31 Mawrth 2016; 1 Ebrill 2016 hyd 31 Mawrth 2017; 1 Ebrill 2017 hyd 31 Mawrth 2019

Ymddeolodd David Mason ym mis Chwefror 2004 ar ôl bod yn Bennaeth/Prif Weithredwr Coleg Gwent am chwe blynedd. Cyn hynny bu’n Bennaeth/Prif Weithredwr Coleg Amersham a Wycombe yn Swydd Buckingham am bum mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwn roedd yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthol y Cyngor Cyllido Addysg Bellach.

Ar ôl graddio mewn mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe ac ennill gradd meistr mewn Ymchwil Gweithredol gan Brifysgol Lerpwl, treuliodd David ei flynyddoedd cynnar ar ôl gadael prifysgol yn y diwydiant cyfrifiadurol. O 1969 dilynodd yrfa mewn addysg bellach ac addysg uwch ac ym 1983 cafodd ei benodi’n Bennaeth Coleg Stroud yn Swydd Gaerloyw.

Gadawodd David y sector addysg bellach ym 1987 i ymuno â’r Awdurdod Hedfan Sifil fel Rheolwr Cyffredinol y Coleg Rheoli Traffig Awyr a chafodd ei uwchraddio’n Gyfarwyddwr Recriwtio a Hyfforddi ym 1989. Symudodd i Goleg Amersham a Wycombe fel Pennaeth/Prif Weithredwr ym 1993.

O Awst 2005 i Awst 2010, roedd David yn aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru bellach). Roedd hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Merthyr Tudful Cyfyngedig o Awst 2008 i Chwefror 2013. Mae David hefyd wedi bod yn aelod o Fwrdd Cymdeithas y Colegau (AoC) a Bwrdd ColegauCymru.Bu hefyd yn gweithio i Sefydliad y Cyfarwyddwyr fel Swyddog Cyswllt Addysg dros Gymru ac cafodd ei etholyn Gymrawd Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru, Casnewydd (Prifysgol De Cymru bellach).

Yn dilyn ei ymddeoliad, mae David wedi ymgymryd â nifer o brosiectau ymgynghori rhan-amser ym maes addysg bellach, gan gynnwys dwy swydd fel Pennaeth dros dro, y naill yn rheoli cau coleg a’r llall yn rheoli cyfuno colegau.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
Prifysgol De CymruCymrawd Anrhydeddus

Aelodau'r cyngor

Skip to top of page or to page menu