Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

David Allen OBE - Cadeirydd

Mr David Allen

Penodwyd: 1 Rhagfyr 2008 hyd 30 Tachwedd 2011; 1 Rhagfyr 2011 hyd 30 Tachwedd 2014.

Cadeirydd y Cyngor: 5 Mai 2014 hyd 4 Mai 2017; 5 Mai 2017 hyd 4 Mai 2020.

Roedd David Allen OBE yn Gofrestrydd a Dirprwy Brif Weithredwr Prifysgol Caerwysg rhwng 2009 a 2013, wedi bod yn Gofrestrydd ac Ysgrifennydd ers 2003, lle'r oedd yn gyfrifol am weithrediad a llywodraethu effeithiol ac effeithlon y Brifysgol, gan ddirprwyo i'r Dirprwy Ganghellor a Phrif Weithredwr yn ôl yr angen. Roedd gynt yn dal swyddi tebyg ym mhrifysgolion Birmingham a Nottingham.

Ym mis Rhagfyr 2008 cafodd ei benodi yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd hefyd yn aelod o Bwyllgor Arweinyddiaeth, Llywodraethu a Rheoli Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr. Roedd David hefyd wedi gwasanaethu ar Fwrdd y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch (2004-2010) ac wedi cadeirio'i Bwyllgor Archwilio. Mae'n gyn aelod o Fwrdd Partneriaeth Fenter Leol Heart of the South West ac o 2006-2009 roedd yn cadeirio Grŵp Llywio o bartneriaid i gynllunio a chyllido Parc Gwyddoniaeth Caerwysg. Mae’n Is-Gadeirydd Ymddiriedolaeth Sylfaen y GIG Gofal Iechyd Dyfnaint, yn Gadeirydd Torbay Pharmaceuticals ac yn Gadeirydd Coleg Caerwysg (o fis Gorffennaf 2017 ymlaen).

Ef yw'r unig berson sydd wedi cadeirio Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgolion (AUA) (1998-2000) a Chymdeithas Penaethiaid Gweinyddiaeth Prifysgolion (AHUA) (2003-2006). Roedd yn aelod o'r Grŵp Adolygu Rheoleiddio Addysg Uwch (2006-2008). Roedd yn Llywodraethwr Sylfaen Sefydliad Ysgolion Brenin Edward VI (1998-2003) a chadeiriodd gyfarfodydd Cofrestryddion Grŵp Russell o'i sefydlu yn 2001.

Derbyniodd David OBE am wasanaethau i addysg uwch yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2012 a derbyniodd radd anrhydeddus Doethur yn y Gyfraith gan Brifysgol Caerwysg yn 2013.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Coleg CaerwysgCadeirydd
2. Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gofal Iechyd De DyfnaintIs-Gadeirydd
3. Y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg UwchYmgynghorydd Cyswllt (dim gwaith ymgynghorol yng Nghymru)

Aelodau'r Cyngor

Skip to top of page or to page menu