Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

Dr David Blaney - Prif Weithredwr

Dr David Blaney

Penodwyd: Hydref 2012

Ganwyd a magwyd David yn Essex, enillodd ei radd gyntaf mewn Astudiaethau Busnes, ac MBA a doethuriaeth o Gaerdydd gan ganolbwyntio ar reoli addysg uwch.

Ar ôl cwblhau ei radd gyntaf, bu David yn darlithio am ddwy flynedd mewn Systemau Gwybodaeth Busnes yng Nglannau Humber, ac wedi hynny symudodd i Wolverhampton am dair blynedd i ddarlithio mewn Rheoli Systemau Gwybodaeth. Ar ôl cael ei ddyrchafu'n Brif Ddarlithydd yn Wolverhampton, yn 1993 symudodd David i rôl datblygu academaidd corfforaethol yng Ngholeg AU Gwent (a ddaeth yn Brifysgol Cymru, Casnewydd). Yn ystod ei gyfnod o 12 mlynedd ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, cafodd David nifer o rolau yn cynnwys Pennaeth Datblygu Academaidd, Cyfarwyddwr Ansawdd a Phrifathro Cynorthwyol (Academaidd), yn ogystal â chwarae rôl sylweddol ym Mhrifysgol ffederal Cymru fel aelod o'r Llys, y Cyngor, y Bwrdd Academaidd ac ystod o bwyllgorau eraill.

Symudodd David i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn 2005 fel Pennaeth Cyllido ac Ail-gyflunio, cafodd ei ddyrchafu yn 2007 i rôl Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, a daeth yn Brif Weithredwr yn 2012.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Yr Academi Addysg UwchCymrawd
2. Prifysgol CaerdyddEi ferch yn fyfyrwraig yn y Brifysgol

Aelodau'r Cyngor

Skip to top of page or to page menu