Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

Dr Colin Wyatt

Dr Colin Wyatt

Penodwyd: 22 Ebrill 2015 hyd 21 Ebrill 2018

Ymgynghorydd annibynnol yw Dr Colin Wyatt sy'n canolbwyntio ar gyfnewid gwybodaeth a throsglwyddo technolegau rhwng prifysgolion a diwydiant i'w helpu i gydweithio ar brosiectau ymchwil a masnachol.

Cyn hynny bu'n Gyfarwyddwr Datblygu Busnes yng Ngholeg Imperial a gwnaeth ei dîm gychwyn, datblygu a rheoli cysylltiadau gyda phartneriaid o fyd diwydiant. Bu'n Gyfarwyddwr Materion Busnes yn y Cyngor Diwydiant ac Addysg Uwch, sef y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes erbyn hyn.

Cyn Imperial, bu Colin yn gweithio ym maes Gwyddorau Bywyd am dros 25 mlynedd. Bu'n Is-lywydd Cambridge Pharma Consultancy a bu'n dal swyddi uwch yn Ernst & Young, IBM, PA Consulting, ICL ac Eli Lilly. I gychwyn roedd yn Gymrawd Ymchwil yn Ysgol Feddygaeth y Royal Free Hospital.

Mae'n meddu ar ail MB, BA ac MA mewn Gwyddorau Bywyd o Goleg Churchill, Caergrawnt a PhD mewn Gwyddoniaeth Feddygol o Brifysgol Llundain. Mae'n Gymrawd Sefydliad yr Ymgynghorwyr ac yn Ymgynghorydd Rheoli Siartredig. Bu'n dal swyddi ar Fwrdd Rheoli InnovationRCA ac ar rwydwaith trosglwyddo gwybodaeth TSB ar gyfer y diwydiannau creadigol. Bu hefyd yn aelod o Fwrdd Masnacheiddio Ymgynghorol Coleg Imperial, o grŵp arloesi a throsglwyddo gwybodaeth yr IDEA League, o bwyllgor menter ac arloesedd Grŵp Russell ac o Gyngor Llundain y CBI. Bu'n Gyfarwyddwr anweithredol o gwmni dadansoddi delweddau meddygol ac yn Gadeirydd y Llywodraethwyr mewn ysgol uwchradd fawr.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Sefydliad YmgynghoriCymrodoriaeth (yn flaenorol); Ymgynghorydd Rheolaeth Siartredig (emeritws)
2. Imperial College LlundainCyn Gyfarwyddwr Datblygu Busnes
3. Imperial Innovations (Touchstone innovations plc erbyn hyn)Cyfranddaliwr

Aelodau'r Cyngor

Skip to top of page or to page menu