Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

Dr Arun Midha

Dr Arun Midha

Penodwyd: 7 Ebrill 2015 to 6 April 2018

Astudiodd Dr Arun Midha Wleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe cyn ennill diploma mewn Astudiaethau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Rhydychen. Dyfarnwyd MBA iddo ym Mhrifysgol Caerdydd a Doethuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Cychwynnodd ar ei yrfa gyda Banc Lloyds cyn dod yn gynghorydd Masnach a Diwydiant gydag Awdurdod Hybu Iechyd Cymru yn 1990. Ymunodd Arun â Choleg Meddygaeth Prifysgol Cymru yn 1994, gan reoli cynllun hyfforddi meddygaeth iechyd y cyhoedd ar gyfer cofrestryddion arbenigol ym maes meddygaeth iechyd y cyhoedd yng Nghymru. Ei rôl weithredol fwyaf diweddar oedd fel Cyfarwyddwr Strategaeth ac Adnoddau mewn Ysgol ym Mhrifysgol Caerdydd oedd yn ymwneud â hyfforddi meddygon a deintyddion yng Nghymru. Bu'n aelod hefyd o Senedd Prifysgol Caerdydd.

Mae Arun wedi dal amryw o swyddi cyhoeddus gan gynnwys bod yn aelod Lleyg o'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (lle bu'n Drysorydd, yn Gadeirydd Adnoddau ac yn aelod o'r pwyllgor Addysg), ar Fwrdd Hyfforddiant Addysg Feddygol Ôl-raddedig, ar Gyngor y Proffesiynau Iechyd ac ar Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Bu'n Ynad Heddwch, ac yn 2012 ef oedd Uchel Siryf De Morgannwg. Bu Arun yn gynghorydd strategol i Brifysgol Abertawe a bu ar Gyngor y brifysgol.

Mae wedi cael ei enwebu fel Aelod Lleyg o Bwyllgor Safonau Tŷ’r Cyffredin ac ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd yr Adolygiadau Ôl-weithredol o Ofal Iechyd Parhaus yng Nghymru; Aelod Lleyg, Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol; yn archwilydd achosion gyda Choleg Brenhinol y Milfeddygon; yn Aelod o bwyllgor ymddygiad proffesiynol Bwrdd Safonau'r Bar; ac yn Asesydd Gwobrau Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Addysg Bellach ac Uwch. Mae'n Llywodraethwr yn Ysgol Gyfun Plasmawr. Mae'n gyn-ddyfarnwr rygbi ac yn Ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Elusennol Undeb Rygbi Cymru.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Llywodraeth CymruCadeirydd Annibynnol, Adolygiadau Ôl-weithredol o Ofal Iechyd Parhaus yng Nghymru
2. Bwrdd Safonau'r Bar, Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol Aelod Lleyg
3. Coleg Brenhinol y MilfeddygonArchwilydd achosion o gwyno
4. Pwyllgor Safonau Tŷ’r CyffredinWedi’i enwebu fel Aelod Lleyg
5. Gwobrau Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Addysg Bellach ac UwchAsesydd
6. Ysgol Gyfun PlasmawrLlywodraethwr
7. Ymddiriedolaeth Elusennol Undeb Rygbi CymruYmddiriedolwr ac Ysgrifennydd Anrhydeddus
8. Prifysgol CaerdyddPartner yn gyflogedig i'r Brifysgol
9. CBACAelod, Panel Camymddwyn
10. Y Cyngor Fferyllol CyffredinolAelod Lleyg

Aelodau'r Cyngor

Skip to top of page or to page menu