Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

Yr Athro Syr Keith Burnett FRS FLSW

Yr Athro Syr Keith Burnett

Penodwyd: 1 Rhagfyr 2017 hyd 30 Tachwedd 2020

Mae’r Athro Syr Keith Burnett FRS FLSW yn Is-Ganghellor Prifysgol Sheffield. Arferai fod yn Bennaeth yr Adran Gwyddorau Mathemategol, Ffisegol a Bywyd ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae’n aelod o Gyngor y Gymdeithas Frenhinol ac yn aelod o Gyngor Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Prif Weinidog. Mae hefyd yn Llywydd Cyngor Gwyddoniaeth y DU, sy’n cynnwys cyrff proffesiynol a chymdeithasau dysgedig o fyd gwyddoniaeth, yn ogystal â gwyddonwyr sy’n ymarfer ar bob lefel ym myd addysg a diwydiant.

Hefyd mae Syr Keith wedi gwasanaethu fel aelod o Fwrdd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr ac mae ar Fyrddau Awdurdod Ynni Atomig y DU a’r Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes. Mae Syr Keith yn sylwebydd rheolaidd ar y cyfryngau yn y DU ac yn rhyngwladol ar faterion addysg, gwyddoniaeth, arloesi a’r economi. Yn eiriolwr ers amser maith dros addysg alwedigaethol a hyfforddiant technegydd o ansawdd uchel, mae Syr Keith yn falch bod ei brifysgol ef ei hun yn gartref nid yn unig i israddedigion ac ôl-raddedigion ond hefyd, erbyn hyn, wedi hyfforddi 1,000 o brentisiaid a noddir gan ddiwydiant yn ei Chanolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch.

Mae Syr Keith hefyd yn gydsylfaenydd yr ymgyrch #weareinternational sy’n croesawu myfyrwyr ac ysgolheigion rhyngwladol i’r DU. Cefnogir yr ymgyrch gan fwy na 100 o brifysgolion y DU erbyn hyn, gan gynnwys sefydliadau yng Nghymru. Yn siarad Tsieinëeg Mandarin, enillodd Wobr am Gyflawniad Personol Eithriadol gan Weriniaeth y Bobl yn Tsieina am ei gyfraniad at y ddealltwriaeth o iaith a diwylliant Tsieina.

Ganed yr Athro Burnett yng Nghwm Rhondda a mynychodd Ysgol Brynteg ym Mhen-y-bont ar Ogwr cyn mynd ymlaen i ddarllen Ffiseg yng Ngholeg yr Iesu yn Rhydychen. Derbyniodd CBE am ei gyfraniadau at y gymuned wyddonol yn 2004 a chafodd ei urddo’n farchog yn 2013 am ei wasanaethau i wyddoniaeth ac addysg uwch.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Grŵp RussellCyfarwyddwr (Anweithredol)
2. Partneriaeth Ymchwil N8Cyfarwyddwr (Anweithredol)
3. Gweithrediaeth White RoseCadeirydd a Chyfarwyddwr (Anweithredol)
4. Awdurdod Ynni Atomig y DUCyfarwyddwr (Anweithredol)
5. Prifysgolion Swydd EfrogCyfarwyddwr (Anweithredol)
6. Y Gymdeithas FrenhinolCymrawd ac Aelod
7. Bwrdd Cynghori Cynnwys Safon UwchCymrawd
8. Sefydliad Ffiseg Cymrawd
9. Cymdeithas Ddysgedig CymruCymrawd
10. Elusen My ScienceYmddiriedolwr
11. Universities UKAelod
12. Cyngor ar gyfer Gwyddoniaeth a ThechnolegAelod
13. Cyngor Gwyddoniaeth y DULlywydd
14. Cyngor Cynghori ar Seilwaith y DUAelod
15. HEFCEAelod
16. Sefydliad NuffieldYmddiriedolwr a Chadeirydd etholedig
17. Bwrdd Gwyddoniaeth ac Arloesi Rhanbarth Dinas SheffieldCadeirydd
18. Bwrdd Byd-eang Sefydliadau ConfuciusAelod
19. Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a BusnesCyfarwyddwr (Anweithredol)
20. Bwrdd Cynghori HEaTEDCadeirydd
21. Sheffield University Enterprises CyfCadeirydd

Aelodau'r cyngor

Skip to top of page or to page menu